This is an example of a HTML caption with a link.

Fáilte

Fáilte go dtí leathanach baile Bhailiúchán Bhiúró na Staire Míleata 1913-1921 (BSM) sa Chartlann Mhíleata. Is beartaíocht i gcomhar atá anseo idir an Chartlann Mhíleata agus an Chartlann Náisiúnta trínar féidir cuardach a dhéanamh ar fud Bhailiúchán an Bhiúró – saor in aisce - mar áis le do chuid taighde.


 

Biúró na Staire
Míleata

Cuardaigh ar fud 36,000 leathanach de ráitis ó fhinnéithe.

> CUARDAIGH AR FUD AN BHAILIÚCHÁIN

Innéacs na
bhFinnéithe

Cuardaigh trí innéacs na bhfinnéithe ar PDF.

> CUARDAIGH AR FUD AN INNéACS

Gearrthóga as
Páipéir Nuachta

Cuardaigh tríd an PDF de ghearrthóga a bhaineann le hábhar as nuachtáin de chuid na linne.

> BREATHNAIGH AN PDF

Gailearaí íomhánna &
Taifeadtaí Cainte

Breathnaigh an gailearaí íomhánna atá rangaithe de réir aicmí éagsúla agus éist le comhaid fuaime den chaint.

> GailearaÍ    >Fuaim
Military Archives National Archives